Enka and more 演歌・歌謡曲 2

♪ [別れのサンバ]

  Wakare no Samba

by Kiyoshi Hasegawa

 :popular music


♪[Ai sarete itai]

by orulico :Popular song 

I need to love all the time to you. 


♪ [紫の月 Murasaki no Tsuki]

by Hiroshi Takeshima :enka


♪ [あさがお]

  Asagao

by Chiyuki Asami :enka


♪ [おもいで写真館]

  Omoide Shashinkan

by Chiyuki Asami :enka


♪ [黄昏シネマ]

  Tasogare Cinema

by Chiyuki Asami :enka


♪ [Kassai]

by Yo Hitoto :popular music


♪ [Michi Annnai]

by Yo Hitoto :popular music


♪ [Mas Que Nada]

by Pink Martini & Saori Yuki

 :popular music


♪ [Blue Light Yokohama]

by Pink Martini & Saori Yuki

 :popular music


♪ [くれない酒場]

  Kurenai Sakaba

by Shinichiro Kurokawa

 :enka


♪ [だいこんの花]

  Daikon no Hana

by Sayuri Ishikawa:enka


♪[Ame no Atami]

by Etsuko Shimazu :enka

It is raining to Atami.↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki

↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki

↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki


↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki

↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki

↑Listen to Samples

Pink Martini & Saori Yuki